logo

I December AD

Fej vagy írás (capita aut navia)

A játék neve latin eredetű, jelentése fej vagy hajó. Annak az éremnek, vagyis az ásnák, amire ez a régies elnevezés utal, egy kettős arcú Janus-fej volt az egyik, és egy hajó a másik oldalán. A rómaiak később is így hívták ezt a játékot, bár az újabb pénzek verete már nem fejet és hajót ábrázolt. A játék forrása Macrobius (Saturnalia 1,7,22) és Aurelius Victor (A római nép eredetéről 3,5), vö. Vaterlein 25. oldal. A pénzen látható ábrázolás eredetét maga Janus isten magyarázza el Ovidius Római naptár című költeményében (1. ének 229240):

Sok mindent értek, de a hajó, mondd, mért van a pénzen? és ez a kettős arc mért van a pénzen elöl?
„Arcom a két arcban bizonyára felismered” -úgymond „míg rajzát el nem törli a hosszú idő.”
És a hajó? „Ilyenen jött egykor tuszk folyamunkra sarlós Saturnus, földnek a vándoraként.
Emlékszem, hogy Satumust ez a föld befogadta:
égi királyságból számkivetette fia.
Egykor azért szerepelt ez a táj Satumia néven, új neve meg Latium, mert neki lett.
Pénzre tehát e hajót formálta a jámbor utókor:
isteni vendég jött rajta, mutatja e jel."

(Gaál László fordítása)


Forrás: Német György: Ókori játékok