logo

XXVII September AD

Leptis Magna thermája

A Római Birodalom egyik legjobb állapotban megmaradt fürdőtelepe a Leptis Magnaban az i. sz. 126-127-ben épült therma. Később Commodus, majd Septimius Scverus alatt bővítették.

Palaestra nélkül az épület magja 105 m x 87 m. A palaestra két végénél félköríves záródású csarnok. Az északi oldalán két négyszögletes exedra fülkékkel és belső oszlopsorral. Szemben a palaestra déli oldalához épültek a therma helyiségei, a tengelye nyugatra tolva.
Északon a hideg vizes traktus, majd a tepidariumok, délen apsis végződésű caldarium messze előreugró architekturája zárta a helyiségek sorát. A palaestra déli porticusához kapcsolódik a natatio, nyitott nagy úszómedencével. Két oldalán két-két szimmetrikusan, egymás tükörképeként épült helyiség.

Számos helyiségnek az eredeti rendeltetését nem lehetett megállapítani. Egyesek massage célját szolgálták, mások összejöveteli helyek voltak, megint mások egyszerűen várakozó lehetőséget biztosítottak; a natatio két oldalára épült foricae, márványülőkékkel.
Kaba Melinda