logo

XIX Februarius AD

Tűzoltóság megszervezése Nicomediaban

Traianus császár!

Miközben körúton voltam tartományomban, Nicomediában óriási tűzvész pusztított el számos magánházat, valamint két középületet: a tanácsházat és az Isis-templomot, ámbár utca volt közöttük. A tűzvész tovaterjedésének oka először is a heves szél, azután pedig az emberek közömbössége volt, akikről köztudomású, hogy mindig tétlen és mozdulatlan szemlélői az efféle szörnyű csapásnak; de ezenfelül nincs is az egész városban egyetlen tűzifecskendő, nincs tűzoltóvödör, és egyáltalán nincs semmiféle tűzoltó felszerelés. Ezeket azonban, amint már elrendeltem, majd beszerzik.

Vedd fontolóra, uram: indokoltnak tartanál-e, egy körülbelül 150 tagból szervezendő tűzoltó-testületet? Én majd ügyelek rá, hogy csak tűzoltókat vegyenek be, és hogy az engedélyezett joggal vissza ne éljenek. Ilyen kisszámú testületet szemmel tartani nem is volna nehéz feladat.Plinius: Tűzoltóság szervezése.
Ford.: Borzsák István