logo

XXVIII Novembris AD

Themis

Uranos és Gæa leánya, az igazság istennője. Midőn az emberek megromlottak, elhagyta a földet s visszatért az Olymposra, hol Zeus második neje lett. Néha nyitott, néha bekötött szemmel ábrázolják; egyik kezében mérleggel, másikban karddal vagy pálmával. Egyik leánya Dike volt, szintén az igazság istennője, kit azonban gyakran összetévesztenek Themissel.
Forrás: Görög-Római Mytologia Összeállította: Csiky Gergely Franklin-Társulat 1911