logo

XIV Quintilis AD

Nike - Victoria

A győzelem istennője. Szülei voltak Pallas, a titán és a Styx folyam istennője. Testvérei: Kratos (hatalom), Bia (erő), Zelos (buzgalom). Többnyire szárnyasan, pálmával és koszorúlábra vázolták.

Victoria tisztelete nagyobb volt a harcias római népnél. A diadalmas hadvezérek hálából ez istennő képeit, szobrait állítják fel a Capitoliumban. Ilyen volt azon szobor, melyet Augustus emelt az actiumi győzelem után.
Forrás: Görög-Római Mytologia Összeállította: Csiky Gergely Franklin-Társulat 1911