logo

XXVIII Novembris AD

Morpheus

Az álom istene, Hypnos (alvás) fia. A távol nyugaton lakik palotájában az álmokkal, melyek az istenek küldöttei. Esténként elhagyja velük palotáját s megszállja az alvó embereket, kiknek nyájas, kellemes alakban jelen meg, míg a rossz álmokat testvére Ikelos küldi az emberekre.
Forrás: Görög-Római Mytologia Összeállította: Csiky Gergely Franklin-Társulat 1911