logo

XIV Quintilis AD

Lares és Panetes

A rómaiak házi istenei. Minden háznak megvoltak a maga Laresei és Penatesei, kikhez házuk virágzásáért, különösen a mindennapi kenyérért folyamodtak. Részt tulajdonítottak nekik a család minden dolgában s minden fontosabb családi eseménynél segítségükért esedeztek. Oltáruk a házi tűzhely mellett volt, az úgynevezett atriumban, hol lakomáikat tartották s a látogatásokat fogadták. Itt álltak a házi istenek apró szobrai, melyek a szegényebb házakban durva famunkák voltak.

A család lakomáinak egy részét apró tálakon szobraik elé helyezték, a családi ünnepélyeken megkoszorúzták fejüket. Kedves áldozatuk volt a virág, tömjén, gyümölcs. Ha a családfő útra kelt vagy hazatért, a házi istenekhez fohászkodott s áldozatot mutatott be nekik.

A Lar, ki Plautus «Aulularia» című vígjátékában a prologot mondja, feltünteti a viszonyt, melyben e házi istenek illető családjaikkal s ezek sorsával állottak.
Forrás: Görög-Római Mytologia Összeállította: Csiky Gergely Franklin-Társulat 1911