logo

VI Quintilis AD

Klytia

Zeus és Hera leánya. Anyja mellett mint a szülések istennőjét tisztelték, ki a szülés fájdalmait küldi, de azokra enyhűletet is ad. Azért a gyermekágyas nők Herán kívül hozzá is fohászkodtak. Ő volt az, ki féltékeny anyja parancsára megnehezítette Leto és Alkmene szülését.
Forrás: Görög-Római Mytologia Összeállította: Csiky Gergely Franklin-Társulat 1911