logo

XI Quintilis AD

Iris

A szivárvány istennője. Hera kíséretéhez tartozik, kinek megbízásait nagy gyorsasággal szokta végezni. Különösen tisztelték a földmívesek, mint a jótékony eső adóját, melyet a szivárványon, mint hídon, visz fel a tengerből a felhőkbe, hogy onnan a vetésekre árassza.

Irist szárnyasan ábrázolták, kezében a hírnöki pálcával.
Forrás: Görög-Római Mytologia Összeállította: Csiky Gergely Franklin-Társulat 1911