logo

XX September AD

Helios - Sol

Hyperion és Theia fia, a nap istene. A költők úgy írják le, mint szép, tüzes szemű, gazdag fürtözetű ifjat, arany sisakkal fején. A föld nyugati szélén fényes palotája és kertje van, mely a Hesperidák őrizete alatt áll. Minden reggel kiemelkedik keleti Aethiopiában a tengerből s négyfogatú szekerén végig halad az ég boltozatán, este a nyugati palotában pihenve meg. Helios mindent hall, mindent lát és fölfedezi a titkos gonosztevőket.

Neje Perse, Okeanos leánya, kitől Aieles és Circe, a híres varázslónő voltak gyermekei. Egy másik fia Phaéton megpróbálta a nap szekerét hajtani, de a szilaj lovak elragadták, s Zeus, hogy megakadályozza az egész világ lángba borulását, lesújtotta villámával a szerencsétlen ifjat, ki a Padus (Pó) vizébe zuhanva, meghalt. - Helios alakja lassankint egészen összeolvadt Apollóval.

Helios tisztelete leginkább Rhodus szigetén virágzott, hol óriási szobra, a rhodusi colossus világhírű volt és a világ hét csodája közé tartozott.Forrás: Görög-Római Mytologia Összeállította: Csiky Gergely Franklin-Társulat 1911