logo

XX September AD

Eos - Aurora

Hyperion és Theia leánya, a hajnal istennője. A költők rózsás karú, rózsás ujjú, gazdag fürtözetű lénynek ábrázolják, ki sáfrányszínű palástjába burkolózva kétfogatú szekerén mindenütt Helios előtt jár s jövetelét hirdeti. Férjéül Tithonost, a trójai királyfit választja, kinek számára örök életet eszközölt ki az istenektől, de mivel elfeledett örök ifjúságot is kérni számára, Tithonos nemsokára törődött, összeaszott aggastyán lett s mint ilyen élt tovább.

Fia Memnon volt, kit a trójai háborúban Achilles elejtett, s anyja azóta folytonos könnyeket hullat miatta, melyek harmat alakjában esnek a földre.
Forrás: Görög-Római Mytologia Összeállította: Csiky Gergely Franklin-Társulat 1911