logo

XX September AD

Charisok - Gratiák

A báj és kellem istennői, s ezért rendesen azon istenek kíséretében lépnek föl, kiknek hatásköre leginkább föltételezi a kellemet. Legtöbbnyire Aphroditét kísérik, azonkívül Apollót, Bacchust és a múzsákat. Származásukról különböző mondák szólnak. Némelyek szerint Zeus és Eurynome, mások szerint Bacchus és Aphrodite leányai voltak. Számukat is különfélekép említik, legtöbbször háromról van szó.

A régi időben ruhásan ábrázolták, később meztelenül. Ők voltak egyszersmind a hála erényének istennői is. Több templomuk volt, részint egyedül nekik szentelve, részint közösen azon istenekkel, kiknek kíséretéhez tartoztak.
Forrás: Görög-Római Mytologia Összeállította: Csiky Gergely Franklin-Társulat 1911