logo

VI Quintilis AD

Asklepios - Aesculapius

Apollo fia Koronistól, kit féltékenységből maga Apollo ölt meg. Fiát aztán a bölcs kentauros Chiron nevelésére bizta, kitől minden tudományban oktatást nyert. Leginkább kitűnt az orvosi tudományban, s nemcsak a betegeket gyógyította meg, hanem a halottakat is feltámasztotta, mint Kapaneust, Lykurgost, Hippolytost és másokat.

Hades, félve az alvilág teljes elnéptelenedésétől, e miatt panaszt tett Zeusnál, ki villámával halálra sújtja Asklepiost. Halála után az istenek közé emelték, mint a gyógyítás istenét, s tisztelete csakhamar elterjedt egész Görögországban és Italiában. A betegek templomaiba vitették magukat, s ha meggyógyultak, nemcsak ajándékaikat hagyták ott, hanem táblára írva betegségük nemét, lefolyását s a gyógyulás módját is. Ez lett eredete az orvosi tudománynak, melyet utódai, az Asklepidák gyakoroltak.

Fiai Machaon és Podalirios voltak, kik tudományukat Trója ostroma alatt a görögök segítségére használták; leányai Hygiea (egészség istennője) és Panacea (minden betegségtől megmentő istennő). Jelvénye bot, melyre kígyó fonódik, mint az okosság jelképe.


Szentelt állatai a kakas, bagoly, holló, kutya és kecske.


Forrás: Görög-Római Mytologia Összeállította: Csiky Gergely Franklin-Társulat 1911