logo

III Sextilis AD

Aeolus

A szelek istene. Sicilia közelében a liparai szigetek uralkodója. Székhelye Strongyle szigetén van, melyet mindenfelől ércfalak vesznek körül. Itt tartja erős sziklabörtönbe zárva a szeleket, melyeket tetszése szerint szabadon bocsát a tengeren.

A szelek közt a világ főtája szerint első helyen állnak Boreas (Aquilo), az északi, Notos, a déli, Euros, a keleti és Zephyros, a nyugati szél. A melléktájak szerint még több más, kisebb vagy nagyobb számú szelet különböztetnek meg. Athenben egy nyolcszögletű torony volt tiszteletökre szentelve, minden szögletével más-más széliránynak fordulva. Boreas és Zephyros versenyeztek Chloris szerelméért, s midőn ez Zephyrost választja, Boreas az attikai monda szerint elragadta az atheni Erechtheus leányát Oreithyiát, a mint az Illissos partján játszott.

Az atheniek Boreast ezért rokonuknak tekintették, s midőn a perzsa háborúban Xerxes hajóhadát a Sepias hegyfoknál szétrombolta, ezt rokoni jóindulatának tulajdonították s tiszteletére templomot és oltárt emeltek.Forrás: Görög-Római Mytologia Összeállította: Csiky Gergely Franklin-Társulat 1911