logo

XX September AD

A Múzsák

Zeus és Mnemosyne (emlékezet) leányai. Zeus a titánharc után azért adott nekik életet, hogy az istenek hőstetteit dalokban megénekeljék és megörökítsék. Eredetileg karban léptek fel s csak a későbbi időkben osztották meg maguk között a különböző művészeti ágakat. Kezdetben az Olymposon laktak, később a bœotiai Helikonra és Parnassos hegyére tették által lakásukat, mely utóbbinak tövében fakadt a nekik szentelt kastaliai forrás.


A múzsák száma kilenc volt.

1. Klio, a történetírás múzsája; fején babérkoszorúval s kezében félig nyitott pergament tekerccsel ábrázolják. Egy monda szerint Pierostól szülte az Apollótól szeretett Hyakinthost.

2. Melpomene, a tragédia múzsája. Fátyollal ábrázolják, egyik kezében a tragikus álarccal, másikban néha kardot tartva.

3. Thalia, a komédia múzsája. Jobb kezében a komikus álarcot, baljában görbevégű pásztorbotot tartva ábrázolják, fején repkénykoszorúval.

4. Kalliope, a hősköltemény múzsája. Jelvényei: az írótábla vagy pergament tekercs és a stílus.

5. Urania, a csillagászat múzsája. Jelvényei: egyik kezében az ég-gömb, a másikban kis bot.

6. Euterpe, a lantos költészet és zene múzsája. Jelvénye: a kettős fuvola.

7. Polyhymnia, az ének múzsája. Komoly, elmélkedő arccal, jobb kezének mutató ujját ajkára helyezve ábrázolják.

8. Erato, a szerelmi és menyegzői dalok múzsája. Rendesen lanttal és a húrverő botocskával ábrázolják.

9. Terpsichore, a tánc múzsája. Táncoló helyzetben s kezében lanttal ábrázolják. A rómaiak eleinte Camena név alatt tisztelték az éneklő nymphákat. Ezek közé tartozott Egeria, Numa Pompilius kedvese, ki neki köszönte bölcs és áldásos uralkodását. Egeria a király halála után oly nagy bánatnak adta át magát, hogy Diana szánalomból forrássá változtatta. - Később a római költők azonosították a Camenákat a görög múzsákkal.


Forrás: Görög-Római Mytologia Összeállította: Csiky Gergely Franklin-Társulat 1911