logo

XXVIII Novembris AD

A Harpyák

Thaumas és az okeanida Elektra leányai, a bűn bosszuló istennői, leányfejű, madártestű, erős karmú szörnyetegek. Számukat kettőre vagy háromra teszik s különféle neveiket említik. Ezek közt leggyakoriabbak: Aëllo, Podarge, Kelaeno. Szárnyaik a gyorsaságot jelentik, mellyel a bűn megbosszulására sietnek. Így büntették meg Phineus, salmydessosi királyt, ki két fiát mostoha anyjuk hamis vádjára szemük világától fosztja meg.

Boreas, a fiúk nagyapja bosszúból a kegyetlen Phineust is megvakította s az istenek a Harpyiákat küldték rá, kik ételeit elragadták előle és felfalták s a mit nem tudtak megenni, úgy bemocskolták, hogy élvezhetetlenné vált.
Forrás: Görög-Római Mytologia Összeállította: Csiky Gergely Franklin-Társulat 1911