logo

I December AD

Hades - Pluto

Kronos és Rhea fia, kinek számára a világ felosztásánál az alvilág uralma jutott. Más nevei: Aidoneus (láthatatlan), Polydektes (sokat elfogadó), a mennyiben az emberek árnyait, haláluk után, különbség nélkül országába fogadja. Tiszteletének azonban más jelentése is volt. A mennyiben a földalatti nedvek által előmozdítja a növények tenyészetét s a föld mélyéből becses érczekkel látja el az embereket, a gazdagság istenének is tartották s Plutos név alatt tisztelték.

Más regék megkülönböztetik a gazdagság istenét Hadestől. Ezek szerint Plutos Demeter fia Jasiontól, kit Zeus megvakított, midőn elhatározza, hogy csak a jó és erényes embereket fogja gazdaggá tenni. Aristophanes «Plutos» című vígjátékában mulatságosan rajzolja, mily vakon osztogatja adományait a gazdagság istene.

Hadest, mint az alvilág urát, zordon, sötét, félelmes lénynek képzelték. Tisztelete rettegéssel volt összekötve, nevét is csak félve ejtették ki, s innen van, hogy Persephone elrablásán kívül alig támadt róla más mythos.

A római mythologia Plutoban egészen átvette a görög Hades alakját. Temploma nem volt Rómában, hanem Proserpinával közös földalatti oltára a Mars-mezőn, melyen évenként egyszer áldoztak.

Hadest testvéreihez hasonlóan ábrázolták, de sötétebb kifejezéssel és homlokára hulló fürtökkel.

Tiszteletére fekete bikákat és kecskéket áldoztak; szentelt növénye a cyprus.Forrás: Görög-Római Mytologia Összeállította: Csiky Gergely Franklin-Társulat 1911