logo

IX December AD

Priapos - Priapus

Dionysos és Aphrodite fia, a mezők és kertek istene. Oltalma alatt állnak a juhnyájak, méhészet és halászat is. Szobrait a kertekben állították fel. Kötényében sokszor mindenféle gyümölcsöt tart, kezében kerti kés s néha bőségszarú van. Tiszteletére szamarakat áldoztak, mert Priapos nagy ellensége volt ez állatnak.

Midőn ugyanis egy ízben Kybele ünnepén meg akarta lepni az alvó Hestiát, a jelenlevő Silenos szamarának ordítása felébreszti a szűzies istennőt, kinek még elég ideje maradt, hogy Priapos ölelése elől menekülhessen.
Forrás: Görög-Római Mytologia Összeállította: Csiky Gergely Franklin-Társulat 1911