logo

XXII September AD

Rituális gyilkosság vagy emberáldozat

A rituális gyilkosságokat és emberáldozatokat olykor-olykor szinonimaként használjuk, pedig a két fogalom nem ugyanazt jelenti. Habár a határ közöttük nem éles, mégis szétválaszthatóak egymástól. Több definíció is született a meghatározásukra, megnehezítve a pontos fogalommeghatározást, azonban azt mindenképpen leszögezhetjük, hogy az emberáldozatnál a társadalom úgy véli, egy isten vagy annak kultusza megköveteli a rendszeres emberéletet.

A rituális gyilkosság egy, a körülmények szülte reakció (pl.: csapások, bűnök, prodigiumok stb.), ahol a társadalom végrehajtja rituálisan egy ember megölését, remélve, hogy az isteneknek szentelt áldozat legitimizálja az erőszakot, visszaállítja a rendet, megelőzi a közelgő katasztrófát. Az emberáldozatnál az istenek megkövetelik az áldozatot, míg a rituális gyilkosságnál az istenek ezt elfogadják, értékelik a gyilkosságot mint megtisztelő gesztust.

Az emberölés ezen mindkét fajtája az isteni segítséget akarja megkapni, hogy megelőzzön vagy megoldjon egy krízist, miközben megtisztítja a közösséget. Az emberáldozatok rendszeresek és preventívek, míg a rituális gyilkosságok alkalomszerűek és reaktívak.[10, 36-37.]Tóth Gergely László ELTE BTK Ókortudományi Doktori Iskola, PhD-Hallgató