logo

XXII October AD

Az indictio (az adómegállapítás és kirovás) szerint történő időszámítás

Az indictio bevezetéseBizonytalan, hogy mint időszámítási rendszert, mikor is vezették be az adómegállapítási és -kirovási szisztémát, az ún. indictionest. Ez az eredetileg 14, majd 15 éves adózási időbeosztás először minden bizonnyal a római Egyiptom (provincia Aegyptus) tartományban fejlődött ki, mint adózási ciklusok sora.
Van olyan tudós, aki egy Kr. u. 303-ból való dokumentum alapján Kr. u. 297/298-at tételezi fel az első indictio kezdeteként. Mások ettől eltérő véleményen vannak, mint például az a történész, aki a Kr. u. 312 mellett tört lándzsát. Ezek szerint bizonytalan, hogy még Diocletianus vezette-e be az indictio szisztémáját, vagy már Constantinus. Ezeknek a 15 éves ciklusoknak, akárcsak a heteknek eredetileg nem volt (sorszámozása, ezért egy év indictiós száma csak egy másik datálás kiegészítéséül szolgált.

Nyugaton az 5. századtól terjedt el igazából, s a középkoron át egészen az újkorig fennmaradt, mint időszámítási jelzés.Havas László


Budapesten született 1939-ben. Magyar-latin-görög szakot végzett az ELTE-n. 1962-tól a KLTE oktatója, majd 1995-tól egyetemi tanára. Fő kutatási területei: latin szövegkritika, Cicero, antik történetírás, a római köztársaságkor. A magyarországi Jacques Maintain Egyesület elnöke