logo

XI December AD

Szökés, dezertálás

Ha valaki rejtekhelyei nyújtott katonaszökevénynek, veszítse el azt a birtokát, ahol a szökevény rejtőzött, sőt még súlyosabb büntetéstől is tartson. Továbbra is áll, hogy az olyan jószágintézőt, aki földesura veszélyére bűntársként egy követ fújt vagy hanyagságból vétkezett, tűzhalállal büntessék. Ha a szökevényt egy rabszolga jelentette fel, felszabadítással jutalmaztassák; ha az illető szerény állású szabad, adómentességet kapjon . . .
Szökevénynek azt kell tekinteni, aki háború idején hagyta el a zászlót. Akik önként jelentkeznek, elkövetett vétkük büntetésétől nem kell tartaniuk. Ha azonban valaki csúfos gyávaságból meglapul, az, akinek házában volt, a hivatalos személyek jelenlétében a helyben illetékes bíróságnak adja át büntetésre, hogy nemtelenül pallos alá kerüljön..
(Cod. Theod. VIII. 18. 4 [380])


Ha valaki földjén és házában katonaszökevényt fogadott be és hosszabb ideig engedte magánál rejtőzni, ha jószágintéző vagy felügyelő az, aki ezt tudatosan és szándékosan elkövette, halálbüntetéssel lakoljon, ha pedig földesúr, amennyiben tudtával történt, veszítse el azt a birtokát, ahol a szökevény rejtőzött.
(Cod. Theod. VII. 18. 5 [381])


Ha valaki észreveszi, hogy birtokán katonaszökevények vagy lázadók tartózkodnak, s nem jelenti fel őket e rendelet kiadásától számított hat hónapon belül, illetve letartóztatva nem adja át őket a büntetőbíróságnak, vegye tudomásul, hogy a kincstár részére elkobozzuk azt a birtokát, ahol a fent említett személyeket később megtalálják. Ha pedig az történne, hogy ezek láthatólag a tulajdonos tudta nélkül rejtőzködtek ott, a megállapított feljelentési határidő figyelembevételével jószágintézőik halállal büntettessenek. Ez a rendelkezés a császári birtokok intézőire is vonatkozik.
(Cod. Theod. VII. 18, 7[383])


Ha valakinek tudomására jut, hogy katonaszökevényt fogadott be vagy ilyen rejtőzik nála, s jelen rendelet kiadásától számított két hónapon belül felkutatva és letartóztatva nem gondoskodik arról, hogy rendes bíróság elé állíttassák, bűnösnek találva olyan törvényt alkalmazzanak reá, amely társadalmi állásának és személyének kijár, etc. etc.
(Cod. Theod. VII. 18. 8 [383])


Ha kitudódik, hogy a tartományokban katonaszökevények kóborolnak, elrendeljük, hogy nyomban tartóztassák le és állítsák bíróság elé őket, hogy kihallgatásuk után, mihelyt beismerték szökésük bűnét, börtönőrizet alá vegyék őket,, majd pedig névjegyzéküket terjesszék fel Magasságodhoz, hogy a hadsereg felügyelők tudomást szerezzenek a dologról és saját hatáskörükben határozzanak, hogy mi legyen a sorsuk. Ha pedig, amikor felfedezték őket, ellenállásra és fegyveres ellenszegülésre gondolnának, vakmerő próbálkozásukhoz képest mint lázadókat etc. etc.
(Cod. Theod.VI. 18. 11 [403])


A tartományi lakosságot feljogosítjuk a katonaszökevények elfogására: ha ellenállni merészelnek, gyors halálbüntetést parancsolunk. Mindannyian vegyék tehát tudomásul, hogy a köznyugalom érdekében az állami büntetés végrehajtás jogát élvezik az államellenes lázadókkal és katonaszökevényekkel szemben, etc. etc.
(Cod. Theod. VII. 18. 14 [403])


Forrás: Hahn István - A hadművészet ókor klasszikusai