logo

XXIII Januarius AD

Rendkívüli állapotok a 4. századi perzsa háborúk idején

Ha egy tribunus vagy elöljáró egy katonát szabadságolással elbocsátott, vagy ha az ő hozzájárulásuk nélkül távozott el, a tribunusok és elöljárók katonánként öt font aranyat tartoznak a kincstárnak beszolgáltatni.
(Cod. Theod. VII. 1. 2 [349]) .


Bár mindenkor gondot kellett fordítani arra, nehogy a katonai szolgálatra elkötelező szent esküt lebecsülve, nyugállományba küldjenek olyanokat, akik sem szolgálati idejük alapján, sem kedvezőtlen egészségi állapotuk miatt nem jogosultak még a pihenésre, mégis szíves tudomásodra megküldjük a szóbeli megbeszélésünkről készült feljegyzést, elrendelve, hogy mindazok, akiket szolgálati idejük kitöltése előtt teljesen egészséges állapotban bocsátottak nyugalomba, vezényeltessenek vissza eredeti csapattestükhöz.
(Cod. Theod. VII.1.4 [350])


A fegyveres erőkhöz tartozó egyének gyermekeit a katonai hivatásra és táborba szólítva, nekik is ugyanannyi zsoldot ajánlunk, mint amennyi azoké, akik a második zsoldfokozat- ban katonáskodva gyakorolják ezt az államra nézve életbevágóan fontos hivatást.
Ha pedig némelyeket betegességük, gyenge testalkatuk vagy alacsony termetük felment a fegyveres szolgálat kötelme alól, azokat a többi szolgálati ágakban rendeljük katonáskodni. Mert ha az általunk megállapított korhatárt elérve a nemtelen henyélést kedvelik, városi közmunka szolgálatosok lesznek, tekintet nélkül kedvezőtlen egészségi állapotukra. Úgy, hogy azok, akiket született gyenge testalkat, betegség és testi erejük felőrlődése annyira elgyengített, hogy tábori és katonai szolgálatra nem vehetők igénybe, végleges felmentéssel eltávolítva, városi közmunkaszolgálatot teljesítsenek.
(Cod. Theod. VII. 1. 5 [364])


Méltóságod mindenütt minden veteránnak adja tudtára, hogy aki fegyveres szolgálatra alkalmas fiát saját akaratából nem szenteli a katonai hivatásnak, melyet maga is gyakorol, akkor e törvényünk szigora kötelezze rá.
(Cod. Theod. VII. 1.8 [365])


Elrendeljük, hogy azokat, akik gyermekként vagy serdületlen korukban kezdték meg katonai szolgálatukat, állítsák vissza a legutolsók közé és szolgálati idejük alapján innen jelöljék ki a helyüket, hogy az emelkedés a katonaságnál a szolgálati érdem alapján történjék.
(Cod. Theod. VII. 1.14 [394])


Forrás: Hahn István - A hadművészet ókor klasszikusai