logo

XII December AD

Önkéntes jelentkezés előfeltételei

Valahányszor arra az elhatározásra jut valaki, hogy katonai szolgálatra jelentkezik, nyomban meg kell vizsgálni születési körülményeit es életviszonyait, úgy hogy illetősége, származása és szülei felől ne téveszthessen meg.
A vizsgálat eredményének is azonban csak az esetben szabad hitelt adni, ha azt köztiszteletben álló emberek tanúsága is megerősíti. Így lehet ugyanis biztosítani, hogy senki nem szökik meg a városi közmunkaszolgálattól és csak az olyan jelentkezik katonai szolgálatra, akit az igen gondos vizsgálat származása vagy életfeltételei alapján teljességgel szabadnak talál.
(Cod. Theod. VII. 2. 1)


Aki fel szándékozik esküdni, legelsőben is szerezze be a születési helyének vagy lakóhelyének megfelelő városban a bizonyítványát és igazolja, hogy sem apja, sem nagyapja nem városi polgár s hogy teljességgel mentes a rendi kötelezettségek a1ó1. Ha így járt el, szolgáljon tudomására, hogy örökre vissza fogják állítani eredeti helyzetébe és nem szolgálati idejével, sem katonai érdemeivel szerzett előjogai nem fogják megvédeni.
A városi rendek is vegyék tudomásul, hogy felelősséggel tartoznak, ha kitudódik, hogy valakinek kedveztek es a bizonyítványba valótlant vezetve be, hazugsággal bárkinek is lehetővé tették a rendi kötelékéből való eltávozást.
(Cod. Theod. VII. 2. 2)