logo

XII December AD

Az ellátmány és a vele kapcsolatos visszaélések

Mint az a gyakorlatban ismételten bevált, katonáink a hadműveleti ellátmányt, vagyis a kétszersültet és kenyeret, a bort és ecetet, a disznóhúst és ürühúst a következőképpen szokták kapni: két napon át kétszersültet, harmadik nap kenyeret; «egyik nap bort, másik nap ecetet; egyik nap disznóhúst, két napon át ürühúst.
(Cod. Theod. VII. 3. 6 [360])


Kegyelmességed a hadtápfőnökökön keresztül foganatosított ellátmány-kiosztás mértékét a főkönyvben jelzett mennyiséggel vesse össze, úgyhogy gondosan meg legyen vizsgálva, mely naptól történt meg a kiosztás a csapatoknak.
Ha pedig megállapítást nyert, hogy a könyvelők és segédtisztjeik többet vételeztek fel, mint amennyi a főkönyvi kimutatás szerint birodalmi könyvelőségünkön nyilván van tartva, nevezettek kétszeresen kötelesek visszatéríteni, a hadtápfőnököktől is levonva a szóban forgó tételt, mint amelyet ezek amazok követelésére már kiosztottnak tüntettek fel.
Egyébként a főméltóságú hadsereg felügyelők részére is szent feljegyzések futottak szét, amelyekben bölcs elhatározással elrendeltük, hegy a főkönyveket az évi adókulcs meghatározásának kezdete előtt a birodalmi könyvel őségbe legnagyobb megbízhatósággal és pontossággal összeállítva megküldjék, hogy a hadtápfőnökök azután ezek alapján foganatosítsák az ellátmány kiosztását.
(Cod. Theod. VII. 4. 24 [398])


Ursicinus comes jelentéséből megtudtuk, hogy a provinciákban levő katonai állomáshelyeken a földtulajdonosokat megkárosítják; a katonák ugyanis valamiféle szokatlan és súlyos többletadót vezettek be „ebédpénz” néven, etc. etc.
(Cod; Theod. VII. 4. 12 [364])


A katonák és fölötteseik „ebédpénz” néven többé ne merészeljenek semmit sem elvenni a tartományi lakosságtól, etc etc.
(Cod. Just. XH. 37. 3)


Forrás: Hahn István - A hadművészet ókor klasszikusai