logo

XX October AD

Caesar és Vercingetorix.

Kezdetben Gallia meghódítása Caesar számára megtévesztően egyszerű volt. A gallok azonban nem nyugodtak ebbe bele és a gall felkelések illetve a római megtorlások rövidesen egy ördögi kör formáját öltötték. Nem sokkal Caesar britanniai hadjárata után fellázadtak a belga törzsek. Caesar két magasrangú tisztjét megtámadták táboraikban, és csaknem egész csapatukkal együtt megölték őket, míg egy másik római tábort Caesar idejében való megérkezése mentett csak meg. A germánok ismét hallattak magukról, és egy újabb, a Rhenuson át vezetett megtorló hadjárat vált ellenük szükségessé. Caesar még gyorsabban épített hidat, mint az előző alkalommal. Ám amikor északkeleten legyőzte a gallokat, egyik vezérüket halálra korbácsoltatta. A kivégzés kiváltotta harag és felháborodás újabb felkelés kirobbanásához vezetett.
A gall háborúk idején Caesar minden telet Észak-Itáliában töltött, ahol más megfontolások mellett a római politikai élettel is tarthatta a kapcsolatot. Amikor azonban Kr. e. 52-ben visszatért Gallia Transalpinába, az egész országot az általános felkelés veszélye fenyegette. Cenabumban (Orleans) az egész római kereskedőkolóniát lemészárolták. A helyzet olyan veszélyes volt, hogy amikor Caesar megérkezett a déli római provinciába, nem merte az északi állomáshelyekről magához hívatni legióit, nehogy támadás érje őket az ő jelenléte nélkül. Sőt, hadseregének kísérete nélkül maga sem mert átutazni a gall területeken.

Összeszedett néhány egységet a provinciában, s a téli hóban felvonult a Cevenna-hegységbe (ma Cevennes), majd erőit az ellenség figyelmének lekötésére hátrahagyva olyan gyorsan magába a városba akartak betörni, a védők súlyos veszteségeket okozva visszaverték. Mivel túllépték a parancsban megadott célt, Caesar megdorgálta a túlélőket, bár, ha kezdeményezésük sikerrel járt volna, kétségkívül megdicsérte volna őket. A tekintélyvesztés elkerülése és a harci kedv fenntartása érdekében Caesar megvárta, amíg lovassága néhány kisebb győzelmet arat, és csak azután ürítette ki gergoviai állásait.


Forrás: John Warry - A klasszikus világ hadművészete Fordította: Dezső Tamás