logo

XI December AD

Róma (Kr.e. 700-500)

Az etruszk hatásra és vezetéssel megalakult Róma első erődítései is a kükloptikus építkezés nyomait viselik. A második fő erődítési periódus (amit Servius Tullius neve fémjelez) már több egyéni vonást tartalmaz, de természetesen beletartozik a térség fő stílusáramlataiba. A serviusi falak ötvözik a föld és a kőerődítmények előnyeit (agger). A fő védvonal szabályos (kb. 60 cm magas. 70-80 cm széles) kváderkövekből épült, átlagos magassága 4-5 méter, átlagos szélessége 1,5 méter. A fal előtt néhány méter széles U alakú árok húzódik.

A fal belső oldalán (gyakorlatilag azt támasztva) nagyobb, legalább 3 méret magas és 4 méter széles töltést építettek. Ez részben a védők mozgatását tette lehetővé, részben a falat védte a lövedékek hatása ellen. A falakat viszonylag ritkán, a hatásos lőtávolságon kívül tornyok tagolták. Ez a fal, amelyik gyakorlatilag egész Rómát bekerítette, kisebb módosításokkal használatban volt egészen a császárság koráig. Ennek legfőbb építészeti oka pontosan a belső földtöltés (a falak mintegy 35 %-nál), és természetesen, mint társadalmi ok, a sikeres terjeszkedő politika, amely szinte kizárta az ostrom lehetőségét.Forrás: Dr. Winkler Gusztáv A városerődítés kezdetei (Kr.e. 5000 Kr.e. 1000)