logo

XXXI Martius AD

Az újoncállítás rendjének reformkísérlete Valens 375-ös rendelete (CTh. 7, 13, 7)

A katonaállítás és katonatoborzás közterhének meghatározó eseményét jelentette Valens 375-ben kiadott, CTh. 7, 13, 7 alatt felvett császári rendelete. A constitutiót a vonatkozó szakirodalom egyöntetűen fordulópontként jelöli meg az újoncozás rendjének szabályozásában. Függetlenül attól, hogy az abban megjelölt és kitűzött változtatási tervek mennyiben valósultak meg, a protostasia-prototypia rendszere a jogi szabályozás szintjén legalábbis

- átalakult. Zuckerman egy külön tanulmányt szentel a rendelet fordítással összekötött

- értelmezésének, Sander, Várady, Mazzarino vonatkozó tanulmányában külön elemzi a jogforrást oly módon, hogy az azt megelőző és az azt követő gyakorlatot ütközteti.

Munkánkban, ezt a megközelítést némileg módosítva, először az új szabály megalkotására okot adó körülményeket kívánjuk feltárni, ezt követően térünk rá a bevezetni kívánt új módszer ismertetésére. A rendelet elemzését azzal kívánjuk kiegészíteni, hogy vizsgálódási körünkbe bevonjuk az azzal összefüggésben álló, de legalábbis annak jogtörténeti előzményeként értelmezhető, ugyancsak Valenstől származó 370-es constitutiót (CTh. 7, 13, 6).


Forrás: részletek Kelemen Miklós: Légiók és bürokraták Adalékok a késő római igazgatásszervezés és igazgatásfinanszírozás változásaihoz c. munkájából