logo

XXXI Martius AD

A capitulum mint komplex közteher.

A késő római igazgatásfinanszírozás működésében intézményesen is összekapcsolódott a fogalmilag egymástól megkülönböztetett „városi” munera és az annona-szerűen teljesített „vidéki” közterhek rendszere. A közteherviselési illetőség (origo) mellett a késő római közterhek további elemeinél is megfigyelhető az igazgatásfinanszírozás két pillérének egymáshoz kapcsolása.
A római polgárokat terhelő katonáskodási kötelezettség 3. században továbbélő Diocletianus adóügyi reformjaival jelentős részben érintett változata a protostasia munusa, továbbá az abból levezetett újoncállítás és újoncmegváltás kötelezettsége. A hadkötelezettség császárkori változataként működő protostasia gazdag városi polgárokat terhelő közkötelezettség (munus civile) volt, amelyet Diocletianus reformjai úgy alakítottak át, hogy a földbirtokot terhelő egyéni újoncállítás összekapcsolódott a kollektív újoncállítás és az ugyancsak csoportos újoncmegváltás rendszerével.

Az említett három, egy tőről fakadó közteher az igazgatásfinanszírozás mindhárom rétegét érintette, mivel a városi közkötelezettségek körében (munera civilia) értelmezett, a gyakorlatban földbirtokhoz kötődő (munus possessionis) és vagyoni jellegű (munus patrimonii) protostasia több tulajdonos esetén egy sajátos csoportos adófizetési kötelezettséggé vált, ahol a capitulum az újoncállításra kötelezett földterületnek megfeleltetett adófizetői csoportot jelölte.

A capitulum mint a földterület (és földadóegység: iugum) alapján megállapított csoportos adóközösség magán viselte a késő római igazgatásfinanszírozás csaknem valamennyi elemét. A csoportos kötelezettség keretében teljesített újoncállítás (tironum praebitio) az alantas közkötelezettségek (munera sordida) körébe nyert besorolást, míg az újonmegváltás (aurum tironicum) egy annona-szerűen teljesített, pénzben fizetett adó volt, amelyet a caputhoz és capitatióhoz igazodva kellett a földet művelő, adózó lakosságnak teljesíteni.Forrás: részletek Kelemen Miklós: Légiók és bürokraták Adalékok a késő római igazgatásszervezés és igazgatásfinanszírozás változásaihoz c. munkájából